Česky English


Kontaktní informace:
Ivo Žemlička
Tetčická 134
664 41 Omice
Česká republika
tel.: +420 608 711 363
fax: +420 546 410 675
e-mail: info@zemlickai.cz
mapa: mapy Seznam

Obchodní zastoupení
pro Slovenskou republiku:

CMI
Mickiewiczova 13
811 07 Bratislava
Slovak republic
tel.: +421 252 631 441
tel.: +421 252 631 442
tel.: +421 252 631 443
web: www.cmi.skProtéza je vyvinuta v několika provedeních pro možnost její indikace
v širokém pásmu použití při nemocech, vadách a úrazech převodního systému středouší.

Je určena pro rekonstrukce převodního systému středního ucha po:
- zánětech,
- úrazech,
- chirurgických intervencích,
- reziduích po otitídách
- stavech po sanačních operacích pro cholestreatom
- traumatických změnách
- dislokacích sluchových kůstek

Hlavní funkcí protézy Klačanského je náhrada chybějících nebo poškozených částí sluchových kůstek nebo náhrada celého řetězce převodního systému .
Protézy lze podle funkce rozdělit do dvou skupin .První skupinu tvoří protézy pro částečnou náhradu řetězce středoušních kůstek - PORP (parcial ossicular replacement prothesis). Druhá skupina je určena pro náhradu celého řetězce středoušních kůstek - TORP ( total ossicular replacement prothesis ).

Materiál pro výrobu protéz byl po předběžných zkouškách na zvířatech zvolen kostní cement PALACOS R. Souběžně jsme testovali kostní cement CEMEX Isoplastic se kterým bylo doasahováno stejných výsledků. Cement Palacos R byl zvolen k výrobě pro jeho světle zelenou barvu, která protézu lehce odliší od tkání a usnadňuje tak orientaci mikrochirurga. Je po vytvrzení (proběhne mimo tělo pacienta) chemicky stálý, stabilní v tělních tekutinách a po mechanické stránce pevný i pružný. Protézy se lehce obrábí frézováním.

Základní částí protézy je základna obdélníkového nebo kruhového tvaru
se zaoblenými hranami o tloušťce 0,5 mm až 0,8 mm. Tato část slouží k umístění na bubínek. Na protilehlé straně vystupuje ze základny kuželový dřík, pokračující válcovou částí. Podle typu protézy buď souosý, nebo pod úhlem 14°. Sklon dříku je výhodný pro umístění v anatomických poměrech, kde ploténka stapedia je umístěna mimo osu bubínku a zvukovodu. Protézy se souosým dříkem jsou určeny pro poměry s přímější osou bubínku a ploténky třmínku.

Pro případy, kdy je zachován třmínek jsou určeny protézy PORP. Jejich základna je stejných tvarů jako u provedení TORP. Dřík těchto protéz je výrazně silnější, dutý a kratší.Jeho průměr je zesílen pro vytvoření kulové či kuželové jamky na jeho konci po úpravě délky. Tato fáze úpravy protézy je důležitá pro nasazení konce dříku na zachovaný kloub třmínku.

Dalším typem protézy je PORP - náhrada kovadlinky - inkus. Tato protéza je válcového tvaru .Na jednom konci je vytvořen polokruhový na osu kolmý zářez. Je umístěn dle provedení v ose protézy nebo mimo ni. Slouží k nasazení protéz na manubrium kladívka. Tento tvar je určen rovněž k dotvoření chirurgem přímo při operaci do potřebné velikosti. Protilehlá část má na konci otvor a kuželové zahloubení sloužící jako vodítko při úpravě délky protézy podle anatomických poměrů. Tato část se nasadí na kloub třmínku. Výsledkem je obnovení přerušeného řetězce středoušních kůstek a obnova sluchu. Tento model je nejmenším z řady protéz pro rekonstrukce středouší.
Další PORP je pro náhradu chybějící nebo poškozené kovadlinky a současně náhradou poškozených suprastruktur třmínku kde zůstala zachována pohyblivá ploténka třmínku.Tvar konce protézy zaváděné na manubrium kladívka je stejný jako v případě náhrady kovadlinky - na osu kolmý polokruhový zářez.Protilehlá část protézy je ztenšena do tvaru břitu, aby bylo možné vsunout tuto část do zbytků suprastruktur třmínku. Takto umístěná protéza je stabilní v poloze určené operatérem.